Filmy edukacyjne - pomoceszkolne.pl

Filmy edukacyjne

Chemia 6 - Najważniejsze zastosowania pierwiastków i związków chemicznych

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia 6 - Najważniejsze zastosowania pierwiastków i związków chemicznych

- ZP2 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwassolny - 9'40"- ZP3 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas siarkowy - 6'45"- ZP4 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwasazotowy - 6'20"- ZP5 Produkcja i zastosowanie wodorotlenkówlitowców i berylowców - 10'00" - ZP6 Świat soli - 7'40"- ZP7 Niektóre surowce mineralne i ich zastosowanie- 17'10" - ZP8 Ditlenek krzemu, jego właściwości i zastosowanie - 9'00"- ZP9 Produkcja szkła - 9'20"- ZP1O Wielki piec - 5'00"- ZP11 Zastosowanie metanu - 3'55"- ZP12 Przeróbka ropy naftowej - 5'55"- ZPl3 Fermentacja alkoholowa - 5'20"- ZP14 Zastosowanie kwasów karboksylowych i estrów - 7'00"- ZPl5 Produkcja margaryny - 6'50"

68.50 PLN

Chemia 7 - Ochrona środowiska cz.I

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia 7 - Ochrona środowiska cz.I

- OP1 Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza 12'00"- OP2 Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery - 7'00"- OP3 Rola dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy 9'00"- OP4 Występowanie i rola wody w przyrodzie -7'00"- OP5 Oczyszczanie wody - 7'00"- OP6 Kwaśne deszcze, powstawanie i skutki- 13'00"- OP7 Przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleby 10'00"- OP8 Węgiel kamienny, rachunek zysków i strat 9'00"- OP9 Skutki rozwoju motoryzacji - 8'00"- OP10 Katastrofy ekologiczne - 11'00"

68.50 PLN

Chemia 8 - Ochrona środowiska cz.II

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia 8 - Ochrona środowiska cz.II

- OP11 Twardość wody - 8'30" - OP12 Skutki nadmiernego stosowania środków piorących - 7'00" - OPl3 Rola tłuszczów w żywieniu - 7'00" - OP14 Produkcja papieru - 10'00" - OP15 Utylizacja wyrobów z tworzyw sztucznych7’00" - OPl6 Pierwiastki chemiczne w organizmie człowieka 7'00" - OP17 Toksyczne metale ciężkie - 9'00" - OPl8 Promieniowanie jądrowe - 7'00" - OPl9 Dziura ozonowa - 5'00" - OP20 Chemia środków spożywczych - 12'00"

68.50 PLN

Chemia A - Ochrona środowiska cz.I

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia A - Ochrona środowiska cz.I

- OS1 Smog kwaśny i fotochemiczny - 6'00" - OS2 Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla doatmosfery - efekt cieplarniany - 5' 00" - OS3 Znaczenie chlorofilu w procesie fotosyntezy 7'00" - OS4 Właściwości wody i jej zasoby - 7'00" - OS5 Rodzaje wód w Polsce - 8'00" - OS6 Chemia kwaśnych deszczy - 13'`00" - OS7 Chemiczne skażenie gleby - 14' 00" - OS8 Węgiel kamienny i brunatny - skutkinadmiernej eksploatacji złóż - 9'`00" - OS9 Zanieczyszczenie środowiska gazamispalinowymi - 12'00" - OS10 Przyczyny i skutki katastrof ekologicznych 11'00"

68.50 PLN

Chemia B - Ochrona środowiska cz.II

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia B - Ochrona środowiska cz.II

- OS11 Twardość wody, sposoby jej usuwania - 9`00``- OS12 Czy środki piorące mogą być nieprzyjazne dla środowiska -10`00`` - OS 13 Biologiczne znaczenie tłuszczów - 10`30``- OS 14 Etapy przemysłowej produkcji papieru -10`30``- OS15 Utylizacja odpadów - 10`00`` - OS16 Pierwiastki biogeniczne - 6`30``- OS17 Organizm człowieka a toksyczne metale ciężkie 8`30`` - OS18 Promieniowanie jądrowe - sposobywykorzystania - 6`30``- OS19 Gaz zwany ozonem - 5`30``- OS20 Naturalne substancje toksyczne w żywności9`30``

68.50 PLN

Chemia C - Doświadczenia chemiczne

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia C - Doświadczenia chemiczne

- DS1 Wpływ środowiska na przebieg reakcji redoks 10`20``- DS2 Właściwości benzenu - 11`00``- DS3 Właściwości chemiczne fluorowcopochodnych alkilowych i arylowych - 19`50``- DS4 Reakcje charakterystyczne fenoli - 13`40``- DSS Otrzymywanie i właściwości aldehydów - 11`30``- DS6 Otrzymywanie i właściwości ketonów - 11`30``- DS7 Aminy - 12`30``- DS8 Odróżnianie glukozy od fruktozy - 6`40`` - DS9 Depolimeryzacja polimetakrylanu metylu i polimeryzacja monomeru - 5`50``- D510 Otrzymywanie żywic w reakcji polikondensacji 10`00``

68.50 PLN

Chemia D - Właściwości fizyczne pierwiastków i związków chemicznych

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia D - Właściwości fizyczne pierwiastków i związków chemicznych

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE PIERWIASTKÓW I ZWIĄZICÓW CHEMICZNYCH- FS1 Szybkość reakcji i równowaga chemiczna -10`00``- FS2 Ciepło reakcji zobojętniania, rozpuszczania i krystalizacji - 6`30`` - FS3 Stężenia roztworów - 8`30``- FS4 Dysocjacja -10`00``- FS5 Właściwości pierwiastków a ich miejsce w układzie okresowym - 8`30`` WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII - WS1 Alotropia pierwiastków chemicznych - 6`00`` - WS2 Wiązania chemiczne - 11`30``- WS3 Kataliza i katalizatory - 10`30``- WS4 Dyfuzja, osmoza, koloidy - 11`00``- WS5 Elektroliza - 8`00``

68.50 PLN

Chemia E - Zastosowanie pierwiastków i związków chemicznych

Filmy edukacyjne » chemia
Chemia E - Zastosowanie pierwiastków i związków chemicznych

- ZS1 Praktyczne zastosowanie elektrolizy - 10'00" - ZS2 Zastosowanie tworzyw otrzymanych w procesie polimeryzacji - 9'20" - ZS3 Aminokwasy, peptydy, białka - 9'50" - ZS4 Produkcja włókien syntetycznych - 6'00" - ZS5 Zastosowanie glukozy i jej rola biologiczna4'20" - ZS6 Produkcja cukru - 6'10" - ZS7 Kwasy nukleinowe - 4'00" - ZS8 Kauczuk i guma - 8'20" - ZS9 Praktyczne znaczenie celulozy - 14'00" - ZS10 Zastosowanie polimerów otrzymywanych w procesach polikondensacji - 7'00"

68.50 PLN

Cichociemni - DVD

Filmy edukacyjne » historia
Cichociemni - DVD

1 godz. 13 min

68.63 PLN

Co to jest higiena?

Filmy edukacyjne » naucz.zintegrowane
Co to jest higiena?

6 filmów po 4,5 - 5,5 min. (Mycie zębów, mycie rąk, prawidłowa kąpiel, higiena głowy, odpowiednia ilość snu, budowa ludzkiego ciała, prawidłowe odżywianie, zmiana bielizny, palenie tytoniu, picie alkoholu). Konwencja filmów jest dostosowana do wieku i poziomu młodego widza

75.03 PLN

Co to znaczy?

Filmy edukacyjne » naucz.zintegrowane
Co to znaczy?

Pluszowa małpka - Makuś wyjaśnia dzieciom, ilustrując to przykładami podstawowe, najczęściej używane, przeciwstawne pojęcia (nad i pod, przed i za, w środku, pomiędzy itp.).

75.03 PLN

Czarodziejski świat Łazienek

Filmy edukacyjne » przyroda/ekologia
Czarodziejski świat Łazienek

Film prezentuje unikalny kompleks parkowo-pałacowy, który w drugiej połowie XVIII wieku był rezydencją ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. O bogatej historii Łazienek opowiada wieloletni gospodarz - profesor Marek Kwiatkowski, po wspaniałych obiektach klasycystycznej architektury rozrzuconych na terenie parku opowiada kustosz - pani Katarzyna Szrodt.

68.03 PLN

Czy nadaję się na przedsiębiorcę

Filmy edukacyjne » Pierwsza praca-swój biznes
Czy nadaję się na przedsiębiorcę

Film z cyklu: PIERWSZY BIZNES Praca na etacie czy własna firma? To pytanie powinien postawić sobie każdy człowiek rozpoczynający karierę zawodową. Czy Ty nadajesz się na przedsiębiorcę? Czy własna firma to rozwiązanie dla Ciebie? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w tym filmie. Tematyka filmu: Wady i zalety pracy na własny rachunek. Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać przedsiębiorca? Typy przedsiębiorców - czy jesteś jednym z nich? Niezbędne motywy podjęcia decyzji o założeniu własnej firmy. Skąd wziąć pomysł na biznes, czyli na czym można zarobić? Kapitał początkowy, czyli skąd wziąć pieniądze na start? Warunki, które musi spełniać przyszły szef firmy. W filmie występuje: Paulina Kinaszewska Czas trwania filmu: 36 min.

239.00 PLN

Czy zasypią nas śmieci?

Filmy edukacyjne » przyroda/ekologia
Czy zasypią nas śmieci?

Czas projekcji - 30 minFilm porusza problem budowy, eksploatacji i rekultywacji wysypisk śmieci w Polsce. Ilość wytwarzanych w naszym kraju odpadów należy do jednej z największych w Europie. Film zwraca uwagę na rozwiązania techniczne i organizacyjne prowadzące do ograniczenia powstawania odpadów oraz na odzyskiwanie i powtórne wykorzystywanie materiałów z wysypisk.

68.63 PLN

Czysta energia

Filmy edukacyjne » przyroda/ekologia
Czysta energia

Czas projekcji - 30 min.Film pokazuje przykłady wykorzystywania w naszymkraju energii promieni słonecznych, biogazu, biomasy,energii geotermicznej, biopaliw, energii wiatru

68.63 PLN

Części maszyn

Filmy edukacyjne » technologia maszyn
Części maszyn

Filmy zrealizowane przed rokiem 1990kolor (Sprzęgła, Hamulce, Mechanizmy ruchu przerywanego w obrabiarkach, Przekładnie cięgnowe, Przekładnie zębate, Łożyska toczne, Łożyska ślizgowe)

57.03 PLN

DAMY I HUZARY - DVD

Filmy edukacyjne » język polski
DAMY I HUZARY - DVD

film trwa 45 min.

68.63 PLN
Stron: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 28 |