Filmy edukacyjne - fizyka - pomoceszkolne.pl

Filmy edukacyjne - fizyka

Chemia / Fizyka - DVD

Filmy edukacyjne » fizyka
Chemia / Fizyka - DVD

6 filmów z chemii, 5 z fizyki (Ruchy Browna, Energia chemiczna cz. I, Energia chemiczna cz. II, Cząsteczka wodoru, Energia jądrowa, Aktywność chemiczna metali, Zasada zachowania energii, Magnetyczne właściwości metali cz. I - diamagnetyzm i para- magnetyzm, cz. II - ferromagnetyki, Pole i ładunki, Przyczyny tarcia).

68.50 PLN

Fizyka 2

Filmy edukacyjne » fizyka
Fizyka 2

3 filmy (Ruch jednostajnie przyspieszony - 9', Ruch falowy - 9', Opory ruchu - 12') Filmy zrealizowane przed rokiem 1990

68.50 PLN

Fizyka 3

Filmy edukacyjne » fizyka
Fizyka 3

4 filmy (Swobodne spadanie - 7'30", Rzut pionowy 7'30", Rzut poziomy 7'30", Rzut ukośny - 9'30") Filmy zrealizowane przed rokiem 1990

68.50 PLN

Fizyka 4

Filmy edukacyjne » fizyka
Fizyka 4

3 filmy (Pole magnetyczne , Barwy , Życie gwiazd ) Filmy zrealizowane przed rokiem 1990

68.50 PLN

Fizyka 5

Filmy edukacyjne » fizyka
Fizyka 5

4 filmy (Gaz i ciśnienie gazu , Dyfuzja gazów , Sposoby wyt-warzania energii elektr., alternatywne źródła energii , Istota oporu elektrycznego) Filmy zrealizowane przed rokiem 1990

68.50 PLN

Kurs Fizyki

Filmy edukacyjne » fizyka
Kurs Fizyki

Czas projekcji - 23 min.Wykład z fizyki prowadzony w sposób bardzo pomysłowy i żartobliwy, przez profesora Wiliama Jarvisa z Edynburga. Doświadczenia są wykonywane przy pomocy prostych przyrządów, konstruowanych z prymitywnych elementów np. plastikowej butelki po soku.

68.50 PLN

Przyroda oczami fizyka 1 - co to jest energia?

Filmy edukacyjne » fizyka
Przyroda oczami fizyka 1 - co to jest energia?

Film w przystępny sposób wprowadza pojęcie energii i omawia jej znaczenie. Pokazuje i omawia na przykładach występowania różnych form energii: cieplnej, świetlnej, chemicznej, mechanicznej, elektrycznej, magnetycznej, jądrowej. Szczególną uwagę poświęca fum energii słońca. Wykazuje, że wszystkie formy występującej na Ziemi energii biorą swój początek z energii słonecznej.

65.03 PLN

Przyroda oczami fizyka 2 - wszystko o przemianach energii

Filmy edukacyjne » fizyka
Przyroda oczami fizyka 2 - wszystko o przemianach energii

Na wstępie, w celu przypomnienia najważniejszych wiadomości, film omawia pojęcie energii i związane z nią pojęcie pracy. Następnie zwraca uwagę na energię ruchu (kinetyczną) i energię zmagazynowaną (potencjalną)Pokazuje, wzięte z życia, przykłady występowania energii kinetycznej i potencjalnej oraz ciągłej przemiany obu rodzajów energii w celu wykonania pracy.

65.03 PLN

Przyroda oczami fizyka 3 - wszystko o cieple

Filmy edukacyjne » fizyka
Przyroda oczami fizyka 3 - wszystko o cieple

Na wstępie, w celu przypomnienia najważniejszych wiadomości, film omawia pojęcie energii i związane z nią pojęcie pracy. Przedstawia ciepło jako energię wewnętrzną ciała. Posługując się rysunkami animowanymi wykazuje zależność pomiędzy ciepłem a ruchem atomów i cząsteczek. Zwraca uwagę na rozszerzanie i kurczenie się ciał wraz ze zmianą ich temperatury.

65.03 PLN

Przyroda oczami fizyka 4 - wszystko o wykorzystywaniu energii

Filmy edukacyjne » fizyka
Przyroda oczami fizyka 4 - wszystko o wykorzystywaniu energii

Na wstępie, w celu przypomnienia najważniejszych wiadomości, film omawia pojęcie energii i związane z nią pojęcie pracy. Następnie uzmysławia wizję świata bez tak popularnej formy energii, jaką jest energia elektryczna. Przypomina czasy, kiedy jedynymi formami energii wykorzystywanej przez czlowieka, była energia cieplna ogniska i energia mięśni własnych oraz udomowionych zwierząt..

65.03 PLN

Przyroda oczami fizyka 5 - wszystko o oszczędzaniu energii

Filmy edukacyjne » fizyka
Przyroda oczami fizyka 5 - wszystko o oszczędzaniu energii

Na wstępie, w celu przypomnienia najważniejszych wiadomości, film omawia pojęcie energii i związane z nią pojęcie pracy. Następnie zwraca uwagę na powszechne, nieraz nadmierne, wykorzystywanie energii oraz na ograniczone zasoby najpopularniejszych jej źródeł. Film podaje podstawowe wiadomości o paliwach kopalnych. Przybliża problemy związane z ich spalaniem i związanym z tym zanieczyszczaniem środowiska.

65.03 PLN
Stron: | 1 |