Filmy edukacyjne - historia - pomoceszkolne.pl

Filmy edukacyjne - historia

HISTORIA 1

Filmy edukacyjne » historia
HISTORIA 1

6 filmów po 10-18 min, (Grody i osady piastowskie. Z - pradziejów ziem polskich, Prastary skarb, Rycerska kultura średniowiecza, W średniowiecznym Krakowie, Opowieść o Zamku Wawelskim, Zamek Królewski w Warszawie)

68.50 PLN

HISTORIA 2

Filmy edukacyjne » historia
HISTORIA 2

7 filmów po 9-24 min. (Sztuka starożytnego Egiptu, - Sztuka Mezopotamii, Grecja Archaiczna, Sztuka starożytnej Grecji, Architektura Ateńskiego Akropolu, Sztuka starożytnego Rzymu)

68.63 PLN

HISTORIA 3

Filmy edukacyjne » historia
HISTORIA 3

12 filmów po 12-19 min. (Gotyk - architektura, - Gotyk - malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, Świątynia Mariacka w Krakowie, Skarby Katedry Gnieźnieńskiej, Jak dawniej książki oprawiano?, Z dziejów drukarstwa w Polsce, Reformacja w Polsce, Mecenat króla Jana, Architektura klasycystyczna w Polsce, Szkoła Rycerska, Tadeusz Kościuszko, Jeszcze Polska nie umarła)

68.50 PLN

HISTORIA 4

Filmy edukacyjne » historia
HISTORIA 4

8 filmów po 11-21 min. (Z dziejów nauki polskiej - cz. I, Z dziejów nauki polskiej cz. II, Maria Skłodowska-Curie, Z tradycji przyjaźni polsko rosyjskiej - dekabryści i Polskie Towarzystwo Demokratyczne, Noc listopadowa, Powstanie Styczniowe, Uzbrojona wolność, Września jest w Wielkopolsce)

68.50 PLN

HISTORIA 6

Filmy edukacyjne » historia
HISTORIA 6

6 filmów po 16-25 min. (Bracia Polscy, Pergamin konfederacji Warszawskiej, Sejm Czteroletni, Dzieło sejmu Wielkiego, Ignacy Daszyński cz. I i II)

68.50 PLN

HISTORIA 7

Filmy edukacyjne » historia
HISTORIA 7

6 filmów po 15-23 min. (Legenda pamięci Józefa Piłsudskiego, Listopad 1918, Polska na morzu, Wielki kryzys, Polski Październik cz. I i II)

68.50 PLN

HISTORIA 8

Filmy edukacyjne » historia
HISTORIA 8

OBEZWŁADNIENIE cz. I i II (Prawda o powstawaniu rządu PRL i utrwalaniu władzy służby bezpieczeństwa - 4 filmy po 11-15 min. Preludium, System, Uderzyć w PSL, Morderstwa polityczne na wsi)

68.50 PLN

HISTORIA 9

Filmy edukacyjne » historia
HISTORIA 9

-Dzieje zmagań Polski z Zakonem Krzyżackim - 24'30" -Kształtowanie się granicy polsko - niemieckiej w XX wieku - 18'00"

68.50 PLN

HISTORIA 10

Filmy edukacyjne » historia
HISTORIA 10

-Legiony Dąbrowskiego - 20'00" -Polacy w Wiośnie Ludów - 9' 10" -Walka o szkołę polską w zaborach - 17'00"

68.50 PLN

HISTORIA 11

Filmy edukacyjne » historia
HISTORIA 11

17 WRZEŚNIA (17 września 1939r.)

68.50 PLN

HISTORIA 12

Filmy edukacyjne » historia
HISTORIA 12

Tajne nauczanie 11;39 min, Bataliony Chłopskie 15 min

68.50 PLN

HISTORIA 13

Filmy edukacyjne » historia
HISTORIA 13

Szare Szeregi-18 min, Dzieje walki Pol.. o dostęp do morza-22 min.)

68.50 PLN

HISTORIA 14

Filmy edukacyjne » historia
HISTORIA 14

Odbudowa przemysłu-16, Plan 6-letni-17, Nad Odrą i Nysą-17

68.50 PLN

HISTORIA 15

Filmy edukacyjne » historia
HISTORIA 15

OBEZWŁADNIENIE cz.III - MIT - Prawda o powstaniu rządu PRL i utrwalaniu władzy służby bezpieczeństwa

68.63 PLN

HISTORIA 16

Filmy edukacyjne » historia
HISTORIA 16

MALBORK – 30 min

68.50 PLN

HISTORIA 17

Filmy edukacyjne » historia
HISTORIA 17

ZAMKI W PRUSACH KRZYŻACKICH – 45 min.

68.50 PLN

HISTORIA 18

Filmy edukacyjne » historia
HISTORIA 18

POWRÓT ŚMIGŁEGO – 55 min(Próba obiektywnego spojrze-nia na na postać marszałka Rydza Śmigłego Prod. Instytut J. Piłsudskiego w Londynie i TVP Kraków)

68.50 PLN
Stron: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |