Logopeda - pomoceszkolne.pl

Logopeda

Logopedyczne Zabawy. Część V - MOWA BEZDŹWIĘCZNA. art.LZ5-KML

Przedszkole » logopedia | Przedszkole » programy multimedialne | Nauczanie zintegrowane » logopedia | Nauczanie zintegrowane » programy multimedialne | Logopeda » programy multimedialne | Programy multimedialne » logopedia
Logopedyczne Zabawy. Część V - MOWA BEZDŹWIĘCZNA.  art.LZ5-KML

PODPISZ I POWIEDZ - ćwiczenia zawarte w programie są pomocne przy utrwalaniu głoski w wyrazach (w różnych pozycjach). Zadaniem dziecka jest wybieranie kolejnych liter i układanie podpisu do pokazanego na ekranie obrazka. Litery układa się przy pomocy kursora myszy (metodą „przeciągnij i upuść").

156.00 PLN

Logopedyczne zabawy. Część III – Ś, Ź, Ć, DŹ. art.LZ3-KML

Przedszkole » logopedia | Przedszkole » programy multimedialne | Nauczanie zintegrowane » logopedia | Nauczanie zintegrowane » programy multimedialne | Logopeda » programy multimedialne | Programy multimedialne » logopedia
Logopedyczne zabawy. Część III – Ś, Ź, Ć, DŹ.  art.LZ3-KML

PODPISZ I POWIEDZ – ćwiczenie polega na ułożeniu podpisu do obrazka z rozsypanki literowej. Po poprawnym ułożeniu przez dziecko podpisu lektor wypowiada nazwę obrazka, a zadaniem dziecka jest powtórzenie jej.

156.00 PLN

Logopedyczne zabawy. Część VI – różnicowanie szeregów. art.LZ6-KML

Przedszkole » logopedia | Przedszkole » programy multimedialne | Nauczanie zintegrowane » logopedia | Nauczanie zintegrowane » programy multimedialne | Logopeda » programy multimedialne | Programy multimedialne » logopedia
Logopedyczne zabawy. Część VI – różnicowanie szeregów.  art.LZ6-KML

Po wywołaniu głosek trzech szeregów: ciszącego, syczącego i szumiącego, bardzo często należy prowadzić z dzieckiem ćwiczenia w różnicowaniu tych głosek. Ćwiczenia te stosuje się gdy głoski są wymawiane poprawnie, ale są mylone, zamieniane lub nieużywane w mowie spontanicznej.

156.00 PLN

Logorytmika - słowa ,dźwięki i piosenki art. LOGRYT-DOM

Przedszkole » logopedia | Nauczanie zintegrowane » logopedia | Logopeda » programy multimedialne | Programy multimedialne » logopedia
Logorytmika - słowa ,dźwięki i piosenki   art. LOGRYT-DOM

Logorytmika – rytm i muzyka rozwijają zdolności komunikacyjne. Badania pokazują, że odpowiednie oddziaływania muzykoterapeutyczne bardzo pozytywnie wpływają na usprawnienie komunikacji językowej u dzieci. Rytm i muzyka rozwijają zdolności komunikacyjne i stanowią ogromne źródło przyjemności dla dzieci.

1499.00 PLN

Mówiące obrazki - trening słuchowy, umiejętności rozpoznawania dźwięku i nauka słownictwa art.MOWOBR-DOM

Przedszkole » logopedia | Nauczanie zintegrowane » logopedia | Logopeda » programy multimedialne | Programy multimedialne » logopedia
Mówiące obrazki - trening słuchowy, umiejętności rozpoznawania dźwięku i nauka słownictwa  art.MOWOBR-DOM

Mówiące obrazki – logopedyczne gry i zabawy dla dzieci. Umiejętność rozróżniania dźwięków stanowi podstawę dla rozwoju mowy ludzkiej. Bez tej, jakże ważnej, zdolności rozwój mowy może być mocno utrudniony, dlatego istotne jest, aby w terapii logopedycznej poświęcić miejsce także temu zagadnieniu.

1199.00 PLN

Obrazkowy słownik tematyczny - cz.1 i 2 , zestaw multimedialny art.OBRST-DOM

Przedszkole » logopedia | Nauczanie zintegrowane » logopedia | Logopeda » programy multimedialne | Programy multimedialne » logopedia
Obrazkowy słownik tematyczny - cz.1 i 2 , zestaw multimedialny  art.OBRST-DOM

Obrazkowy słownik tematyczny – wzbogacenie zasobu leksykalnego dziecka. Powszechnie wiadomo, że bogaty zasób słownictwa umożliwia swobodę wypowiedzi.

1999.00 PLN

Program Multimedialna Rehabilitacja Afazji. Część I - wersja gabinetowa. nr 8995-KML

Przedszkole » logopedia | Logopeda » programy multimedialne | Programy multimedialne » logopedia
Program Multimedialna Rehabilitacja Afazji. Część I - wersja gabinetowa. nr 8995-KML

Z analizy literatury wynika, że co roku jest w Polsce około 20 tys. udarów mózgu. Jest to ogromna ilość pacjentów, którzy wymagają specjalistycznej opieki logopedycznej. Dla tej właśnie grupy osób opracowano program komputerowy pod nazwą Multimedialna Rehabilitacja Afazji, który ma wspomóc terapię pacjentów z zaburzeniami w komunikowaniu się.

2000.00 PLN

Program Obrazy-Słowa-Dźwięki - wersja podstawowa. nr 8996-KML

Przedszkole » logopedia | Przedszkole » programy multimedialne | Nauczanie zintegrowane » logopedia | Logopeda » programy multimedialne | Programy multimedialne » logopedia
Program Obrazy-Słowa-Dźwięki - wersja podstawowa.  nr 8996-KML

Program „Obrazy-Słowa-Dźwięki” (wersja podstawowa) to multimedialna baza zawierająca zdjęcia, napisy, grafiki, dźwięki (nagrania lektora, onomatopeje i dźwięki otoczenia).Pobiesz instrukcje : http://www.komlogo.pl/images/sklep/OSD.Podstawowa.Instrukcja.pdf

399.00 PLN

Seplenienie - trening poprawnej wymowy nr art.18012-PW

Przedszkole » logopedia | Przedszkole » programy multimedialne | Nauczanie zintegrowane » logopedia | Logopeda | Logopeda » programy multimedialne | Programy multimedialne » logopedia
Seplenienie - trening poprawnej wymowy  nr art.18012-PW

Nowoczesny program edukacyjny do ćwiczenia wyraźnej wymowy i korygowania seplenienia, przeznaczony wyłącznie do użytku domowego dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Program składa się z multimedialnych ćwiczeń, w ramach których w formie zabaw i gier dziecko ćwiczy wymowę głosek w izolacji, w sylabach, w wyrazach i w zdaniach.

134.00 PLN

Wyprawka logopedyczna art.4549-EPI

Przedszkole » logopedia | Nauczanie zintegrowane » logopedia | Logopeda
Wyprawka logopedyczna    art.4549-EPI

Piramida L1, Puzzle Logopedyczne x2; komplet 4 książeczek logopedycznych; ZK PUS; piórka logopedyczne x2

195.00 PLN

Wyraźne ,,R" - trening poprawnej wymowy nr 64666-PW

Przedszkole » logopedia | Przedszkole » programy multimedialne | Nauczanie zintegrowane » logopedia | Nauczanie zintegrowane » nauka pisania | Nauczanie zintegrowane » programy multimedialne | Logopeda » programy multimedialne | Programy multimedialne » logopedia
Wyraźne ,,R" - trening poprawnej wymowy  nr 64666-PW

Program przeznaczony wyłącznie do użytku dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Umożliwia jednoczesne śledzenie postępów w nauce nawet trójki dzieci. Ćwiczenia stanowią rozwinięcie tradycyjnych narzędzi logopedycznych, zachęcając dzieci do pracy poprzez multimedialną i zabawową formę.

129.00 PLN

Zabawy słowem - cz.1 i 2 multimedialny zestaw ćwiczeń art. ZASŁ-DOM

Przedszkole » logopedia | Nauczanie zintegrowane » logopedia | Logopeda » programy multimedialne | Programy multimedialne » logopedia
Zabawy słowem - cz.1 i 2 multimedialny zestaw ćwiczeń   art. ZASŁ-DOM

Zabawy słowem – rozwój sprawności językowej dziecka. Wysoko rozwinięta świadomość językowa jest niezbędna do tego, aby sprawnie posługiwać się językiem. Polega ona m.in. na znajomości zasad i reguł języka, posiadaniu bogatego zasobu słownictwa i umiejętności praktycznego korzystania z tej wiedzy.

1499.00 PLN
Stron: | 1 | 2 |