Historia - mapy - pomoceszkolne.pl

Historia - mapy

Historia - spis dostepnych map

Historia » mapy
Historia - spis dostepnych map

Spis map historycznych - dla zainteresowanych prześlemy zdjęcia i opis danej mapy.

235.00 PLN

1000 lat historii Polski-mapa 150x110cm nr.kat.10002

Historia » mapy
1000 lat historii Polski-mapa 150x110cm  nr.kat.10002

Mapa jednostronna,zalaminowana i oprawiona w drewniane półwałki

220.42 PLN

Europa wczesnego średniowicza - 160 x 120 cm nr.kat.10005

Historia » mapy
Europa wczesnego średniowicza - 160 x 120 cm  nr.kat.10005

Mapa główna przedstawia Europę od VII w. do połowy X w. Obrazuje zmiany, które zachodziły za panowania dynastii Karolingów oraz podczas kształtowania się państw słowiańskich. Ukazane zostały rozmieszczenia i migracje najważniejszych grup etnicznych, takich jak: Normanowie, Arabowie, Węgrzy i Pieczyngowie. Na mapie zaznaczono również najważniejsze arcybiskupstwa, biskupstwa oraz klasztory z datami ich fundacji.

220.42 PLN

Europa w latach 1789-1814 nr. kat 9319

Historia » mapy
  Europa w latach 1789-1814 nr. kat 9319

Mapa płóciennaSkala 1: 3 500 000Tematem głównej mapy jest Francja w dobie napoleońskiej. Na mapie zaznaczono pochód wojsk napoleońskich na Moskwę i ich odwrót ( w roku 1812), granicę Rzeczpospolitej przed I rozbiorem, miejsca ważniejszych bitew morskich i lądowych oraz ważniejsze blokady. Zobrazowano tereny zależne oraz granice ziem Rzeczpospolitej przyłączonych do Rosji, Prus i Austrii. Dzięki czterostopniowej skali przedstawiono wielkość miast europejskich na przełomie wieków. Na dwóch kartonach zobrazowano Niemcy i Włochy w latach 1795-1805 i Francję w okresie Wielkiej Rewolucji 1789-1794. Numer w wykazie środków dydaktycznych zalecanych przez MEN: PM3-3788/59 z dnia 30 stycznia 1960 r.; PS-2056-H-90-E

235.00 PLN

I wojna światowa. Traktat wersalski/ Rzeczpospolita Polska 1918-1939 nr. kat. 9273

Historia » mapy
 I wojna światowa. Traktat wersalski/ Rzeczpospolita Polska 1918-1939 nr. kat. 9273

Mapa dwustronna, foliowanaDwustronna mapa ścienna z serii Spotkania z historią. Pierwsza strona przedstawia na dwóch mapach sytuację polityczna Europy przed i w czasie I wojny światowej. Na drugiej stronie mapa głowna zobrazowuje odbudowę Polski w latach 1918-1923. Na kartonie przedstawiono gospodarkę II Rzeczpospolitej. Duża skala map czyni ją czytelną, a zamieszczone aplikacje rysunkowe dodatkowo ilustrują przedstawione problemy Numer w wykazie środków dydaktycznych zalecanych przez MEN: 0985/200

235.00 PLN

Księstwo Warszawskie/Powstanie listopadowe nr. kat.9341

Historia » mapy
 Księstwo Warszawskie/Powstanie listopadowe  nr. kat.9341

Mapa dwustronna,foliowana,format-160x120cm

235.00 PLN

Olimpiady na mapie świata - Idea Olimpijska - 150 x 110 cm nr.kat.10008

Historia » mapy
 Olimpiady na mapie świata - Idea Olimpijska - 150 x 110 cm  nr.kat.10008

Olimpiady na mapie świata - Idea Olimpijska

220.42 PLN

DUO Europa w XVI w / Rzeczpospolita po Unii Lubelskiej - 120 x 160 cm nr.kat.10011

Historia » mapy
DUO Europa w XVI w / Rzeczpospolita po Unii Lubelskiej - 120 x 160 cm  nr.kat.10011

DUO Europa w XVI w / Rzeczpospolita po Unii Lubelskiej - 120 x 160 cm

258.94 PLN

DUO Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów / Europa XIV - XV w. 160 x 120cm . nr art. 10032-MM

Historia » mapy
DUO Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów / Europa XIV - XV w. 160 x 120cm . nr art. 10032-MM

Mapa laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem .Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca Polskę i Litwę za pierwszych Jagiellonów, początek panowania wielkiej dynastii oraz zwycięskie wojny z zakonem krzyżackim.

258.00 PLN

DUO Polska w latach 1919-1939 / Europa w latach 1919-1939 - 160x120cm. nr art.10030-MM

Historia » mapy
DUO Polska w latach 1919-1939 / Europa w latach 1919-1939 - 160x120cm.   nr art.10030-MM

Mapa laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem .Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca Polskę w latach 1919-1939. Rewers mapy pokazuje Europę w latach 1919-1939

258.00 PLN

DUO Rzeczpospolita w XVII i XVIII w. nr.kat.10013 / Europa do połowy XVIII w.NOWOŚĆ !!!

Historia » mapy
DUO Rzeczpospolita w XVII i XVIII w. nr.kat.10013 / Europa do połowy XVIII w.NOWOŚĆ !!!

Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca Rzeczpospolitą w XVII i XVIII wieku. Ukazany jest przebieg wielkich wojen, które doprowadziły do schyłku potężnego państwa polskiego: powstań kozackich, wojny z Rosją, Turcją oraz "potopu" szwedzkiego.W kartonie bocznym znajduje się mapa Rzeczpospolita w XVIII w. - kultura i gospodarka.Rewers mapy pokazuje Europę do połowy XVIII w. w czasach rozkwitu absolutyzmu i rozpadu imperium Habsburgów hiszpańskich.

258.94 PLN

DUO Rzeczpospolita w okresie rozbiorów nr.kat.10014 /Europa 1789-1795 - 160 x 120 cm

Historia » mapy
DUO Rzeczpospolita w okresie rozbiorów nr.kat.10014 /Europa 1789-1795  - 160 x 120 cm

DUO Rzeczpospolita w okresie rozbiorów/Europa 1789-1795. Wymiary 160 x 120 cm

258.94 PLN

DUO Świat w okresie wielkich odkryć XV-XVI w.nr.kat.10012 /Świat w okresie wielkich odkryć XVII-XVIII w. - 160 x 120 cm

Historia » mapy
DUO Świat w okresie wielkich odkryć XV-XVI w.nr.kat.10012 /Świat w okresie wielkich odkryć XVII-XVIII w. - 160 x 120 cm

Na pierwszej stronie przedstawiono trzy mapy świata. Mapa główna Wielkie odkrycia geograficzne (od końca XV do połowy XVI w.) w skali 1 : 25 000 000 pokazuje państwa organizujące wyprawy, obszary przez nie odkrywane i kolonizowane, trasy wypraw najważniejszych odkrywców. Na drugiej stronie mapy zamieszczono trzy mapy. Mapa główna Odkrycia i podróże badawcze (od połowy XVI do końca XVII w.) w skali 1 : 25 000 000 przedstawia państwa organizujące wyprawy i obszary przez nie kolonizowane w końcu XVII w., trasy wypraw odkrywców, miejsca.

258.94 PLN

Ekspansja republiki rzymskiej/Rozwój i upadek cesarstwa rzymskiego nr. kat.9311

Historia » mapy
Ekspansja republiki rzymskiej/Rozwój i upadek cesarstwa rzymskiego nr. kat.9311

Mapa dwustronna, foliowanaEkspansja Rzymu w czasach republiki do 31 r. p.n.e. Wojny punickie. Cesarstwo Rzymskie w I i II w. p.n.e. Rozpad cesarstwa w IV i V w. Wędrówki ludów.

235.00 PLN

Europa XII-XIII w/Rozbicie dzielnicowe Polski - 160 x 120 cm nr.kat.10010

Historia » mapy
Europa XII-XIII w/Rozbicie dzielnicowe Polski - 160 x 120 cm  nr.kat.10010

Mapa główna przedstawia Europę od XII w. do XII w. oraz zmiany, jakie zachodziły na jej terenie. Ukazane zostały najazdy mongolskie, wyprawy przeciwko muzułmanom na półwyspie Iberyjskim.

220.00 PLN

Europa od wojny krymskiej do zjednoczenia Niemiec/Europa przed wybuchem I wojny światowej nr. kat. 9303

Historia » mapy
Europa od wojny krymskiej do zjednoczenia Niemiec/Europa przed wybuchem I wojny światowej nr. kat. 9303

Mapa dwustronna, foliowanaDwustronna mapa ścienna przeznaczona jako środek dydaktyczny do szkół średnich (gimnazjum i liceum). Na pierwszej stronie mapa główna przedstawia sytuację polityczną w Europie w okresie wojny krymskiej (1853-1856). Osobny karton pokazuje procesy zjednoczeniowe w Niemczech i we Włoszech (1848-1871). Na drugiej stronie mapa główna przedstawia Europę w okresie tzw. Długiego pokoju (1871-1914), a na koniec problem bałkański w latach (1878-1913).

235.00 PLN

Europa podczas drugiej wojny światowej nr.kat.9329

Historia » mapy
Europa podczas drugiej wojny światowej  nr.kat.9329

Mapa płócienna,duży format 192x152cm. ,,Stara"-dobra i trwała technika producji map !!!

235.00 PLN
Stron: | 1 | 2 | 3 | 4 |