Historia - mapy - pomoceszkolne.pl

Historia - mapy

Historia - spis dostepnych map

Historia » mapy
Historia - spis dostepnych map

Spis map historycznych - dla zainteresowanych prześlemy zdjęcia i opis danej mapy.

235.00 PLN

1000 lat historii Polski-mapa 150x110cm nr.kat.10002

Historia » mapy
1000 lat historii Polski-mapa 150x110cm nr.kat.10002

Mapa jednostronna,zalaminowana i oprawiona w drewniane półwałki

250.42 PLN

Europa wczesnego średniowicza - 160 x 120 cm nr.kat.10005

Historia » mapy
Europa wczesnego średniowicza - 160 x 120 cm nr.kat.10005

Mapa główna przedstawia Europę od VII w. do połowy X w. Obrazuje zmiany, które zachodziły za panowania dynastii Karolingów oraz podczas kształtowania się państw słowiańskich. Ukazane zostały rozmieszczenia i migracje najważniejszych grup etnicznych, takich jak: Normanowie, Arabowie, Węgrzy i Pieczyngowie. Na mapie zaznaczono również najważniejsze arcybiskupstwa, biskupstwa oraz klasztory z datami ich fundacji.

260.42 PLN

Europa w latach 1789-1814 nr. kat 9319

Historia » mapy
 Europa w latach 1789-1814 nr. kat 9319

Mapa płóciennaSkala 1: 3 500 000Tematem głównej mapy jest Francja w dobie napoleońskiej. Na mapie zaznaczono pochód wojsk napoleońskich na Moskwę i ich odwrót ( w roku 1812), granicę Rzeczpospolitej przed I rozbiorem, miejsca ważniejszych bitew morskich i lądowych oraz ważniejsze blokady. Zobrazowano tereny zależne oraz granice ziem Rzeczpospolitej przyłączonych do Rosji, Prus i Austrii. Dzięki czterostopniowej skali przedstawiono wielkość miast europejskich na przełomie wieków. Na dwóch kartonach zobrazowano Niemcy i Włochy w latach 1795-1805 i Francję w okresie Wielkiej Rewolucji 1789-1794. Numer w wykazie środków dydaktycznych zalecanych przez MEN: PM3-3788/59 z dnia 30 stycznia 1960 r.; PS-2056-H-90-E

255.00 PLN

I wojna światowa. Traktat wersalski/ Rzeczpospolita Polska 1918-1939 nr. kat. 9273

Historia » mapy
 I wojna światowa. Traktat wersalski/ Rzeczpospolita Polska 1918-1939 nr. kat. 9273

Mapa dwustronna, foliowanaDwustronna mapa ścienna z serii Spotkania z historią. Pierwsza strona przedstawia na dwóch mapach sytuację polityczna Europy przed i w czasie I wojny światowej. Na drugiej stronie mapa głowna zobrazowuje odbudowę Polski w latach 1918-1923. Na kartonie przedstawiono gospodarkę II Rzeczpospolitej. Duża skala map czyni ją czytelną, a zamieszczone aplikacje rysunkowe dodatkowo ilustrują przedstawione problemy Numer w wykazie środków dydaktycznych zalecanych przez MEN: 0985/200

255.00 PLN

Księstwo Warszawskie/Powstanie listopadowe nr. kat.9341

Historia » mapy
 Księstwo Warszawskie/Powstanie listopadowe nr. kat.9341

Mapa dwustronna,foliowana,format-160x120cm

255.00 PLN

Olimpiady na mapie świata - Idea Olimpijska - 150 x 110 cm nr.kat.10008

Historia » mapy
 Olimpiady na mapie świata - Idea Olimpijska - 150 x 110 cm nr.kat.10008

Olimpiady na mapie świata - Idea Olimpijska

220.42 PLN

Ekspansja republiki rzymskiej/Rozwój i upadek cesarstwa rzymskiego nr. kat.9311

Historia » mapy
Ekspansja republiki rzymskiej/Rozwój i upadek cesarstwa rzymskiego nr. kat.9311

Mapa dwustronna, foliowanaEkspansja Rzymu w czasach republiki do 31 r. p.n.e. Wojny punickie. Cesarstwo Rzymskie w I i II w. p.n.e. Rozpad cesarstwa w IV i V w. Wędrówki ludów.

265.00 PLN

Europa XII-XIII w/Rozbicie dzielnicowe Polski - 160 x 120 cm nr.kat.10010

Historia » mapy
Europa XII-XIII w/Rozbicie dzielnicowe Polski - 160 x 120 cm nr.kat.10010

Mapa główna przedstawia Europę od XII w. do XII w. oraz zmiany, jakie zachodziły na jej terenie. Ukazane zostały najazdy mongolskie, wyprawy przeciwko muzułmanom na półwyspie Iberyjskim.

220.00 PLN

Europa od wojny krymskiej do zjednoczenia Niemiec/Europa przed wybuchem I wojny światowej nr. kat. 9303

Historia » mapy
Europa od wojny krymskiej do zjednoczenia Niemiec/Europa przed wybuchem I wojny światowej nr. kat. 9303

Mapa dwustronna, foliowanaDwustronna mapa ścienna przeznaczona jako środek dydaktyczny do szkół średnich (gimnazjum i liceum). Na pierwszej stronie mapa główna przedstawia sytuację polityczną w Europie w okresie wojny krymskiej (1853-1856). Osobny karton pokazuje procesy zjednoczeniowe w Niemczech i we Włoszech (1848-1871). Na drugiej stronie mapa główna przedstawia Europę w okresie tzw. Długiego pokoju (1871-1914), a na koniec problem bałkański w latach (1878-1913).

235.00 PLN

Europa podczas drugiej wojny światowej nr.kat.9329

Historia » mapy
Europa podczas drugiej wojny światowej nr.kat.9329

Mapa płócienna,duży format 192x152cm. ,,Stara"-dobra i trwała technika producji map !!!

235.00 PLN

Europa w XVI w / Rzeczpospolita po Unii Lubelskiej - 120 x 160 cm nr.kat.10011

Historia » mapy
Europa w XVI w / Rzeczpospolita po Unii Lubelskiej - 120 x 160 cm nr.kat.10011

DUO Europa w XVI w / Rzeczpospolita po Unii Lubelskiej - 120 x 160 cm

288.94 PLN

Europa w XVII i XVIII wieku/Rzeczpospolita Obojga Narodów nr. kat.9275

Historia » mapy
Europa w XVII i XVIII wieku/Rzeczpospolita Obojga Narodów nr. kat.9275

Mapa dwustronna, foliowanaMapa dwustronna z serii "Spotkania z historią". Pierwsza strona przedstawia na mapie głównej Rzeczpospolitą w okresie wojen szwedzkich, kozackich, tureckich i moskiewskich. Mapy poboczne pokazują państwo polsko-litewskie króla Jana Sobieskiego i sytuacje kraju w czasie rozbiorów. Na drugiej stronie zobrazowano zmiany polityczne w Europie w XVII i XVIII wieku. Tablica zawierająca 4 mapy może być wykorzystywana na wszystkich lekcjach dotyczących historii Polski i Europy nowożytnej XVII i XVIII w.

235.00 PLN

Europa w epoce absolutyzmu oświeceniowego/Europa w dobie rewolucji francuskiej nr. kat.9287

Historia » mapy
Europa w epoce absolutyzmu oświeceniowego/Europa w dobie rewolucji francuskiej nr. kat.9287

Mapa dwustronna, foliowanaDwustronna mapa ścienna jako środek dydaktyczny przeznaczona do szkół średnich (gimnazjum i liceum).Na pierwszej stronie mapa główna przedstawia Europę w I połowie XVIII w. ze szczególnym uwzględnieniem wielkiej wojny północnej. Na kartonie pobocznym Ukazane są wojny śląskie w latach 1740-1763. Na drugiej stronie przedstawiono sytuację polityczną w Europie przed wybuchem rewolucji Francuskiej i Francję w czasie rewolucji (1789-1799).

235.00 PLN

Europa w latach 1918-1939 nr. kat.9295

Historia » mapy
Europa w latach 1918-1939 nr. kat.9295

Mapa płóciennaMapa ilustruje najważniejsze wydarzenia w okresie międzywojennym, które przyczyniły się do wybuchu II wojny światowej. Zaznaczono m.in.: powstania, wojny domowe, faszyzm. Na kartonach przedstawiono wojnę domową i agresję japońską w Chinach, podział polityczny po I wojnie światowej i rewolucję w Rosji. Numer w wykazie środków dydaktycznych zalecanych przez MEN: 0278/1997

235.00 PLN

I Wojna Światowa 1917-18 nr MR-HI-48

Historia » mapy
I Wojna Światowa 1917-18     nr MR-HI-48

Ścienna mapa szkolna do historii przedstawiająca Europę w czasie I wojny światowej w latach 1917-18.

220.00 PLN

I Wojna Światowa 1914-16 nr.kat.10015 NOWOŚĆ !!!!

Historia » mapy
I Wojna Światowa 1914-16  nr.kat.10015 NOWOŚĆ !!!!

Mapa pokazuje I wojnę światową w Europie i na Bliskim Wschodzie w latach 1914-16. Na panelu bocznym umieszczono statystyki porównawcze potencjału militarnego państw w 1914 r.

220.00 PLN
Stron: | 1 | 2 | 3 | 4 |