ABSOLWENT - Zakładam firmę. (Licencja 10 stanowisk) nr.FIRM10 - pomoceszkolne.pl

Kup teraz!

Cena: 495.00 PLN
Ilość:
Przedsiębiorczość | Programy multimedialne » przedsiębiorczość

ABSOLWENT - Zakładam firmę. (Licencja 10 stanowisk) nr.FIRM10

ABSOLWENT - Zakładam firmę to poradnik dla osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą
W atrakcyjny sposób pokazujemy na przykładzie gospodarstwa domowego czym jest prowadzenie działalności gospodarczej. Analizujemy różne formalno-prawne formy takiej działalności Omawiamy kolejne kroki w procesie rejestracji i uruchamiania własnej firmy. Szczegółowo przedstawiamy konstrukcję biznesplanu oraz podajemy możliwe sposoby pozyskania kapitału początkowego.
Poradnik zawiera następujące części:
- Podstawowe informacje o gospodarce rynkowej
- Dlaczego działamy. Przedsiębiorczość w gospodarstwie domowym
- Dochody gospodarstw domowych
- Absolwent zakłada firmę
- Biznesplan
- Razem czy osobno różne formy działalności gospodarczej
- Rejestracja działalności gospodarczej
- WUS, US i ZUS
- W poszukiwaniu pieniędzy
- Biuro Podróży Kilimandżaro

Każda część kończy się testami sprawdzającymi. Do programu dołączyliśmy bazy wypełnionych dokumentów koniecznych przy zakładaniu różnych form działalności gospodarczej oraz słowniczek terminów i pojęć występujących w poradniku.

Część I. Gospodarka rynkowa

    * Historia Marka (1). Podstawowe informacje o gospodarce rynkowej
    * Chwila zastanowienia
    * Rynek
    * Cena
    * Prawo popytu
    * Prawo podaży
    * Elastyczność cenowa
    * Ćwiczenie 1
    * Ćwiczenie 2
    * Ćwiczenie 3
    * Historia Marka (2). Dlaczego działamy
    * Chwila zastanowienia
    * Hierarchia potrzeb
    * Nie tylko firma...
    * Ćwiczenie 4
    * Ćwiczenie 5
    * Ćwiczenie 6
    * Historia Marka (3). Formy działalnosci gospodarczej
    * Chwila zastanowienia
    * Różne formy działalności gospodarczej
    * Formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej
    * Formy działalności gospodarczej - przekształcenia
    * Ćwiczenie 7
    * Ćwiczenie 8
    * Ćwiczenie 9
    * Ćwiczenie 10
    * Ćwiczenie 11
    * Test sprawdzający do części I

Część II. Przedsiębiorczość w gospodarstwie domowym

    * Historia Marka (4). Gospodarstwo domowe a gospodarka
    * Chwila zastanowienia
    * Obieg okrężny w gospodarce
    * Ćwiczenie 12
    * Ćwiczenie 13
    * Ćwiczenie 14
    * Ćwiczenie 15
    * Historia Marka (5). Dochody gospodarstw domowych
    * Chwila zastanowienia
    * Źródła dochodów
    * Podstawowe źródło dochodów
    * Płace - forma czasowa wynagrodzenia
    * Płace - forma akordowa wynagrodzenia
    * Dochody ze świadczeń społecznych
    * Zasiłki i świadczenia społeczne
    * Ćwiczenie 16
    * Ćwiczenie 17
    * Ćwiczenie 18
    * Ćwiczenie 19
    * Historia Marka (6). Pieniądze w rodzinie
    * Chwila zastanowienia
    * Finanse rodziny
    * Dochody z kapitału
    * O czym warto pomyśleć lokując pieniądze
    * Co warto wiedzieć o lokatach bankowych
    * Oprocentowanie lokat bankowych
    * Kapitalizacja odsetek
    * Dostępność oferty bankowej
    * Opodatkowanie lokat bankowych
    * Lokaty w papiery wartościowe - obligacje
    * Lokaty w papiery wartościowe - akcje
    * Lokaty w papiery wartościowe - fundusze inwestycyjne
    * Lokaty rzeczowe - lokaty w nieruchomości
    * Lokaty rzeczowe - lokaty w działa sztuki
    * Lokaty rzeczowe - lokaty w złoto
    * Są też inne możliwości
    * Ćwiczenie 20
    * Ćwiczenie 21
    * Ćwiczenie 22
    * Historia Marka (7). Budżet domowy
    * Chwila zastanowienia
    * Zarządzanie budżetem domowym - cele rodziny
    * Zarządzanie budżetem domowym - konieczność racjonalizacji
    * Ćwiczenie 23
    * Ćwiczenie 24
    * Ćwiczenie 25
    * Historia Marka (8). Decyzje konsumenta
    * Chwila zastanowienia
    * Użyteczność
    * Na ścieżce cen
    * Ćwiczenie 26
    * Ćwiczenie 27
    * Historia Marka (9). Broń swoich praw
    * Chwila zastanowienia
    * Rozczarowanie do zakupu
    * Gwarancja
    * Rękojmia
    * Porównanie rękojmi i gwarancji
    * Ćwiczenie 28
    * Ćwiczenie 29
    * Ćwiczenie 30
    * Test sprawdzający do części II


Część III. Absolwent zakłada firmę

    * Historia Marka (10). Najważniejszy jest pomysł
    * Chwila zastanowienia
    * Za i przeciw pracy "na swoim"
    * Predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej
    * Ćwiczenie 31
    * Ćwiczenie 32
    * Historia Marka (11). Czym się zająć
    * Chwila zastanowienia
    * Dylematy przedsiębiorcy
    * Branże dobrze rokujące na przyszłość
    * Co potrafię, co mogę robić
    * Czy masz zadatki na przedsiębiorcę
    * Ćwiczenie 33
    * Ćwiczenie 34
    * Historia Marka (12). Biznesplan
    * Chwila zastanowienia
    * Trochę wyobraźni
    * Konieczność planowania
    * Konieczność planowania - co to jest biznesplan
    * Zasady planowania
    * Części biznesplanu - streszczenie
    * Części biznesplanu - firma
    * Części biznesplanu - projekt
    * Części biznesplanu - analiza rynku
    * Części biznesplanu - strategia marketingowa
    * Części biznesplanu - organizacja firmy
    * Części biznesplanu - analiza finansowa
    * Części biznesplanu - analiza ryzyka
    * Części biznesplanu - harmonogram
    * Części biznesplanu - załączniki
    * Błędy biznesplanów
    * Ćwiczenie 35
    * Ćwiczenie 36
    * Ćwiczenie 37
    * Ćwiczenie 38
    * Historia Marka (13). Razem czy osobno
    * Chwila zastanowienia
    * Czy samodzielnie dam radę
    * Działalność gospodarcza osób fizycznych
    * Porównanie konstrukcji spółek
    * Spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje
    * Ćwiczenie 39
    * Ćwiczenie 40
    * Ćwiczenie 41
    * Ćwiczenie 42
    * Historia Marka (14). Rejestracja działalności gospodarczej
    * Chwila zastanowienia
    * Zdecydowałeś się i co dalej
    * Specjalne formalności - koncesje
    * Specjalne formalności - zezwolenia
    * Rejestracja - kilka spraw do przemyślenia
    * Rejestracja - procedura
    * Rejestracja
    * Ćwiczenie 43
    * Ćwiczenie 44
    * Historia Marka (15). WUS, US, ZUS
    * Chwila zastanowienia
    * W wojewódzkim urzędzie statystycznym
    * W urzędzie skarbowym
    * Formy opodatkowania działalności gospodarczej - karta podatkowa
    * Formy opodatkowania działalności gospodarczej - ryczałt
    * Opodatkowanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych
    * W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
    * ZUS - preferencje dla absolwentów
    * ZUS - bądź na bieżąco
    * Ile za ubezpieczenie
    * Emerytury
    * Ćwiczenie 45
    * Ćwiczenie 46
    * Ćwiczenie 47
    * Ćwiczenie 48
    * Historia Marka (16). Kilka rzeczy, o których musisz wiedzieć
    * Chwila zastanowienia
    * Współpraca z bankiem
    * Pieczątki
    * Szyld
    * Biuro rachunkowe
    * Instytucje sprawdzające i kontrolujące
    * Ubezpieczenia
    * Ćwiczenie 49
    * Ćwiczenie 50
    * Historia Marka (17). W poszukiwaniu pieniędzy
    * Chwila zastanowienia
    * Rodzina, kasy pomocowe, przedłużone terminy płacenia rachunków
    * Kredyt w banku
    * Kredyt w banku - na co może być przeznaczony
    * Bezzwrotne dotacje dla absolwentów
    * Jak liczyć oprocentowanie kredytów
    * Kapitalizacja odsetek
    * Odsetki płacone "z góry"
    * Odsetki liczone od zmniejszającej się kwoty kapitału
    * Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
    * Ćwiczenie 51
    * Ćwiczenie 52
    * Ćwiczenie 53
    * Biuro podróży KILIMANDŻARO - biznesplan
    * Biznesplan - działania wstępne
    * Biznesplan - etapy pisania
    * Biznesplan - BIURO PODRÓŻY KILIMANDZARO s.c.
    * Biznesplan - firma
    * Biznesplan - projekt
    * Biznesplan - analiza rynku
    * Biznesplan - strategia marketingowa
    * Biznesplan - organizacja firmy
    * Biznesplan - analiza finansowa
    * Biznesplan - analiza ryzyka
    * Biznesplan - harmonogram
    * Biznesplan - załączniki
    * Test sprawdzający do części III