Starożytny Rzym - państwo i kultura. nr art.MR-HI-08 - pomoceszkolne.pl

Kup teraz!

Cena: 258.00 PLN
Ilość:
Historia » mapy | Język polski » plansze | Religia » plansze

Starożytny Rzym - państwo i kultura. nr art.MR-HI-08

Mapa główna - Rozwój terytorialny Imperium Rzymskiego do II w. n.e.Bogato ilustrowana mapa zawiera w treści podział na prowincje, siećdróg, główne linie fortyfikacyjne, rozmieszczenie legionów i flot.Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik, na mapieprzedstawiono trójwymiarowo ukształtowanie powierzchni Ziemi. Kartonyboczne przedstawiają Upadek Imperium Rzymskiego i wędrówki ludów IV - Vw. n.e. oraz Palestynę za czasów Chrystusa.

Rewers mapy - kultura. Na tle trójwymiarowej mapy fizycznej Europypokazano granice wpływów greckich i łacińskich, rozmieszczenie bogactwnaturalnych, główne szlaki handlowe, zasięgi ważnych upraw orazwystępowanie głównych języków. Dookoła mapy rozmieszczono reprodukcjeprzykładowych dzieł sztuki, popiersia sławnych Rzymian, poczet cesarzyrzymskich, plan Rzymu, rozkład obozu rzymskiego. U dołu mapy znajdujesię linijka chronologiczna, na której zaznaczono najważniejszewydarzenia polityczne i kulturalne.
Format:
160 x 120 cm
Pomoc dydaktyczna do:
- historii
poziomy nauczania:
- podstawowy
- gimnazjalny
- średni (licealny)
- policealny
Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym
Udzielamy 5-ciu lat gwarancji na trwałość oprawy i folii.