Akademia Umysłu JUNIOR - Zima - program mnultimedialny nr. 19998-AK - pomoceszkolne.pl

Kup teraz!

Cena: 79.00 PLN
Ilość:
Promocja | Przedszkole » wyposażenie nauczyciela | Przedszkole » programy multimedialne | Nauczanie zintegrowane » pamięć / koncentracja | Nauczanie zintegrowane » programy multimedialne | Pedagog/Wychowawca | Programy multimedialne » nauczanie zintegrowane | Programy multimedialne » pamięć / koncentracja

Akademia Umysłu JUNIOR - Zima - program mnultimedialny nr. 19998-AK

„Akademia Umysłu JUNIOR” to nowa propozycja serii programów edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku 6-9 lat. Ćwiczenia wchodzące w skład programu JUNIOR obejmują zestawy ćwiczeń nastawionych na stymulowanie rozwoju takich procesów poznawczych, jak: spostrzeganie, wyobraźnia, uwaga, pamięć i myślenie.

Zadania o charakterze aktywizującym i wymagającym utrzymywania koncentracji sprzyjają rozwojowi uwagi dowolnej i zwiększają jej pojemność. Stymulują również kształtowanie nawyku uważania, który, zmniejszając wysiłek wkładany w utrzymywanie koncentracji, znacznie usprawnia proces uczenia. Dziecko sprawniej i trwalej zapamiętuje to, co przyciąga jego uwagę, a szybko zapomina to, co nie jest ciekawe i interesujące. Atrakcyjna, zabawowa forma programów Akademii Umysłu niewątpliwie zachęca do wykonywania kolejnych ćwiczeń, a tym samym sprzyja kształtowaniu umiejętności kontrolowania własnych procesów uwagowo-pamięciowych