Akademia Umysłu JUNIOR - Wiosna - program multimedialny . nr 19995-AK - pomoceszkolne.pl

Kup teraz!

Cena: 79.00 PLN
Ilość:
Promocja | Przedszkole » wyposażenie nauczyciela | Przedszkole » programy multimedialne | Nauczanie zintegrowane » pamięć / koncentracja | Nauczanie zintegrowane » programy multimedialne | Pedagog/Wychowawca | Programy multimedialne » nauczanie zintegrowane | Programy multimedialne » pamięć / koncentracja | Programy multimedialne » pedagog

Akademia Umysłu JUNIOR - Wiosna - program multimedialny . nr 19995-AK

„Akademia Umysłu JUNIOR” to nowa propozycja serii programów edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku 5-9 lat. Ćwiczenia wchodzące w skład programu JUNIOR obejmują zestawy ćwiczeń nastawionych na stymulowanie rozwoju takich procesów poznawczych, jak: spostrzeganie, wyobraźnia, uwaga, pamięć i myślenie.

Rozwój spostrzegania w młodszym wieku szkolnym polega przede wszystkim na tym, że dziecko stopniowo uczy się koncentrowania uwagi na obserwowanym przedmiocie.

Warto również podkreślić staranne dopracowanie programów pod względem technicznym. Kolorowa, „żywa” grafika oraz podkład muzyczny, zawierający elementy muzyki poważnej, stanowią dodatkowe czynniki uatrakcyjniające produkt.

W programach edukacyjnych JUNIOR skoncentrowano się na ostatnim z tym aspektów, czyli tym, który zajmuje najmniej miejsca w programach edukacji instytucjonalnej. Pod tym względem seria programów „Akademia Umysłu JUNIOR” stanowi wartościowe uzupełnienie szkolnego programu nauczania.
Podsumowując, polecam serię programów edukacyjnych „Akademia Umysłu JUNIOR”, zarówno nauczycielom i wychowawcom, dla których będą stanowiły cenną pomoc dydaktyczną, jak i rodzicom i opiekunom, pragnącym stymulować rozwój poznawczy własnych dzieci.